Katılım Şartları

Katılım Şartları

Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Alanında Lisans Eğitiminin 3. veya 4. sınıfında olmak ve/ ve ya Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri alanında Lisansüstü Eğitimde öğrenci olmak. Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri Bildiriler Özet Kitapçığı’nda yayınlanacak, bildirilerin tam metinlerinin hakem süreci tamamlandıktan sonra, kongreye katkı yapan dergilerde yayımlanacaktır.